Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Anketa

Která současná politická strana by od vás dostal hlas u voleb?

Celkem hlasů:
1518
Hlasování začalo:
21. 7. 2020
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Váš nejoblíbenější politik od Sametové revoluce?

Kdo, nebo co nás v současnosti nejvíc ohrožuje?

Co si myslíte o současné vlně imigrace?

Návštěvnost

Návštěvnost:

Počítadlo přístupů

Panoramatické Foto

Panoramatické fotografie

      Prodejna v Chebu-zrušena v březnu 2011Prodejna Sokolov

Prodejna SokolovProdejna v Chebu

Prodejna Sokolov

Facebook

Azbestu na Facebooku

Aktuální počasí

Počasí dnes:

12. 6. 2021

bo

Bude polojasno až oblačno, místy přeháňky nebo bouřky. Denní teploty 23 až 27°C. Noční teploty 13 až 9°C.

Přehrát/Zastavit Další

Svátek

Dnes je 12.6.2021

Svátek má Antonie

Státní svátky a významné dny na dnešek:

  • 1
  • Mezinárodní den za odstranění práce dětí

Zítra má svátek Antonín

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Navigace

Obsah

Výzva k podávání projektů na výsadbu stromů 2019

Typ: ostatní
Nadace Partnerství

Přehledný soubor si můžete stáhnout na konci dole.

 

Nadace Partnerství Výzva k podávání projektů na výsadbu stromů 2019 1. Cíl grantu Podpora výsadby stromů, která přispěje k adaptaci na změnu klimatu a podpoří zadržování vody v krajině. Zapojení širší veřejnosti do sázení stromů a zvýšení zájmu obyvatel o prostředí, v němž žijí. Podpora společenského postavení aktivních skupin, povzbuzení a pomoc se získáváním zdravé sebedůvěry při psaní a realizaci konkrétních projektů. 2. Hlavní kritéria pro výběr projektů • míra zapojení veřejnosti do přípravy i realizace projektu; • počet a výběr stanovištně vhodných původních druhů stromů a keřů; • význam výsadby pro zadržení vody v krajině (vsakování dešťové vody); • budou upřednostňovány projekty výsadeb na místě přístupném veřejnosti; • vyvážený a realistický rozpočet (ceny je třeba uvádět včetně DPH u jednotlivých položek); • zajištění kvalitní následné péče o vysazené stromy na dobu minimálně 5 let, která spočívá především v zálivce, kontrole kvality ochrany před zvěří, pevnosti kůlů a úvazů a je-li třeba zajištění výchovných řezů (je třeba důvěryhodně doložit popisem zajištění následné péče); • tvůrčí i finanční účast dalších partnerů - místních sdružení, spolků, samosprávy, školy, podnikatelů apod.; • kvalitní zpracování žádosti a příloh; • v případě, že je žadatelem obec, budou upřednostněny projekty: 1. realizované ve spolupráci s neziskovými organizacemi; 2. předloženy obcemi s malým rozpočtem; 3. připravené na základě komunitního plánování se zapojením veřejnosti. 3. Na co lze žádat • zakoupení sazenic stromů a keřů • do maximální ceny 2 000 Kč za 1 sazenici (včetně DPH); • od minimálně 10 kusů sazenic stromů (není možné žádat pouze na výsadbu keřů); • zakoupení nezbytného materiálu (za takový materiál jsou považovány kůly, pletivo nebo jiná ochrana proti okusu, úvazy, hřebíky); W W W .N A D A C E P A R T N E R S T V I .C Z Nadace Partnerství, Údolní 33, 602 00 Brno telefon: +420 515 903 111, fax: +420 515 903 110 e-mail: partnerstvi@nap.cz member of ENVIRONMENTAL PARTNERSHIP ASSOCIATION Nadace Partnerství je zapsána v nadačním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl N, vložka 42 / IČ: 45773521 / DIČ: CZ45773521 • dopravu sazenic a materiálu na místo výsadby, je nutné uvést vzdálenost a způsob přepravy; • zakoupení/zapůjčení nářadí potřebného k výsadbě nebo následné péči (maximálně do výše 10% celkové žádané částky); • propagace projektu, tisk a tvorba informačních materiálů (maximálně do výše 10% celkové žádané částky). 4. Na co nelze žádat • externí zpracování žádosti; • náhradní výsadby (viz § 9 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny); • výsadby jehličnanů a stříhaných živých plotů; • použití chemických postřiků k hubení škůdců a plevelů, umělých hnojiv, rašeliny a substrátu s jejím obsahem, barevná mulčovací kůra; • závlahové roury "husí krky". 5. Podmínky udělení grantu • Oprávněnými žadateli jsou spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, příspěvkové organizace, společenství vlastníků jednotek, družstva, školské právnické osoby, obce a svazky obcí. • Minimální výše grantu je 10 000 Kč, maximální výše grantu je 30 000 Kč. • Žadatel odesláním žádosti souhlasí se zařazením projektu do hlasování Stromy místo letáků. • Písemný souhlas majitele pozemku určeného pro zamýšlenou výsadbu, včetně výpisu z katastru nemovitostí (viz povinné přílohy žádosti). • Popis zajištění následné péče o výsadbu, včetně jména zodpovědné osoby. Považujeme následnou péči za důležitou a zajímá nás, jak ji zajistíte. • Nestanoví-li jiný právní předpis nebo neplyne-li z místních zvyklostí něco jiného, platí pro stromy dorůstající obvykle výšky přesahující 3 m jako přípustná vzdálenost od společné hranice pozemků 3 m (to neplatí, je-li na sousedním pozemku les nebo sad). • Grantová výzva je určena pro podzimní výsadby stromů, tzn. realizace projektu je možná od 1. 10. 2019 do 30. 11. 2019. • Příjemce nadačního příspěvku je povinen informovat o datu výsadby (min. 14 dní před plánovanou realizací) a zajistit kvalitní dokumentaci z realizace projektu (fotografie, video, závěrečnou zprávu). • Příjemce nadačního příspěvku je povinen umožnit účast na výsadbě stromů zástupcům Nadace Partnerství a jejím partnerům. W W W .N A D A C E P A R T N E R S T V I .C Z Nadace Partnerství, Údolní 33, 602 00 Brno telefon: +420 515 903 111, fax: +420 515 903 110 e-mail: partnerstvi@nap.cz member of ENVIRONMENTAL PARTNERSHIP ASSOCIATION Nadace Partnerství je zapsána v nadačním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl N, vložka 42 / IČ: 45773521 / DIČ: CZ45773521 • Povinností příjemce příspěvku je informovat při jakékoli propagaci a komunikaci projektu o jeho realizaci za finanční podpory Nadace Partnerství podle pravidel prezentace, která jsou přílohou smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku (tzn. zmínit tuto informaci v textových i grafických materiálech, včetně výroční zprávy, periodik a webu organizace). • Příjemce nadačního příspěvku je povinen zaregistrovat vysazené stromy do databáze Stromy pod kontrolou. Registrace je bezplatná. 6. Způsob výběru projektů Projekty vybírá odborná grantová komise. Projekty posouzené grantovou komisí jako nejkvalitnější budou podpořeny přímo a další část kvalitních projektů dostane šanci ve veřejném internetovém hlasování „Stromy místo letáků“, kde podporu získají projekty s nejvyšším počtem hlasů. 7. Jak podat žádost Žádost se zadává přímo do formuláře na webových stránkách www.nap.grantys.cz, kde si vyberete grantovou výzvu Granty na výsadbu stromů 2019. Manuál s návodem, jak pracovat s webovým rozhraním Grantys, si můžete stáhnout na www.nadacepartnerstvi.cz. Povinné přílohy je potřeba připojit k žádosti v systému Grantys v podobě elektronických souborů. Bez přiložených povinných příloh nebude žádost přijata. Povinnými přílohami žádosti jsou: • přehledné zaznačení výsadby v mapě (nejlépe v katastrální mapě nebo ortofotomapě s popisy, číslem parcely a hranicí pozemku) uveďte měřítko a orientaci; • informace o pozemku z http://nahlizenidokn.cuzk.cz (stačí printscreen z prohlížeče); • podepsaný souhlas vlastníka pozemku s realizací projektu (v případě, že vlastník není shodný s žadatelem; příspěvkové organizace mohou doložit zřizovací listinu v případě, že jsou v ní uvedena čísla parcel, se kterými mohou hospodařit); v případě výsadby u hranice pozemku (méně než 3 metry) je obvykle nutný i souhlas vlastníka sousedního pozemku; • fotografie současného stavu lokality. Pro obce: • pokud obec v žádosti uvede, že je projekt realizován ve spolupráci s neziskovými organizacemi, doloží partnerství s neziskovou organizací; • pokud obec v žádosti uvede, že je projekt připraven na základě komunitního plánování, doloží zápis, fotografie a další relevantní dokumenty z komunitního plánování. W W W .N A D A C E P A R T N E R S T V I .C Z Nadace Partnerství, Údolní 33, 602 00 Brno telefon: +420 515 903 111, fax: +420 515 903 110 e-mail: partnerstvi@nap.cz member of ENVIRONMENTAL PARTNERSHIP ASSOCIATION Nadace Partnerství je zapsána v nadačním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl N, vložka 42 / IČ: 45773521 / DIČ: CZ45773521 V případě podpoření je nutné před podpisem smlouvy o nadačním příspěvku dodat: • doklad o vedení účtu (vyberte si jednu z těchto dvou možností: kopie smlouvy o založení účtu nebo doklad o vedení účtu ověřený bankou). Nepovinnou přílohou žádosti je: • výroční zpráva organizace za uplynulý rok K výběru vhodný druhů dřevin, provedení kvalitní výsadby a následné péči doporučujeme publikaci Jak se sází strom, autorky Miroslavy Drobílkové. 8. Harmonogram grantové výzvy v roce 2018 Celkově bude rozděleno minimálně 200 000 Kč. Finanční rozsah grantu: 10 000 Kč – 30 000 Kč Příjem žádostí: od 1. 3. 2019 do 31. 5. 2019 Zveřejnění podpořených projektů a projektů postupujících do internetového hlasování na webu nadacepartnerstvi.cz: 30. 7. 2019 Internetové hlasování Stromy místo letáků: od 1. do 31. 8. 2019 Zveřejnění výsledků internetového hlasování: 8. 9. 2019 Realizace projektů: od 1. 10. do 30. 11. 2019 Zaslání závěrečné zprávy: do 10. 12. 2019 9. Další informace Bližší informace poskytne a dotazy zodpoví: Radim Cenek, radim.cenek@nap.cz, tel.: 515 903 115

 

Přehledně zde v souboru ke stažení

 

 


Příloha

Vytvořeno: 17. 5. 2019
Poslední aktualizace: 17. 5. 2019 13:01
Autor: Petr Hahn
Petr Hahn

Ahoj-vítej na mých webových stránkách.

Krátce se představím a víc si o mně přečteš na webu v životopisu.

Jmenuju se Petr (to je údajně skála) Hahn (to je určitě německy kohout), ale vlastně všichni, kdo mne znají mi říkají – Azbest. To je přezdívka, kterou jsem dostal někdy kolem r. 1985 na vandru.

Z rubrik na webu vyplývá, že mne baví muzika, příroda, cestování, rybařina (hlavně momentálně feederové závody od r.2004), vodáctví, poezie, psaní, a některé další věci, na které se možná časem i zde dostane.

Mám osobní problém při kontaktu s blbostí, hajzlovstvím, levičáctvím (i když s politikou tak nějak komplet), nespolehlivostí, lhaním, ……bohužel se s tím vším dnes a denně setkávám a občas mi nedá to nekomentovat, nebo si z toho aspoň dělat srandu.

Některé texty, které uznám za zajímavé, vtipné, nebo jinak přínosné otiskuju i od jiných autorů-někdy i z anonymních přeposílek.

Jsem tvor společenský, ale nějak nemám kliku, takže žiju sám.

Stránky už běžely víc než rok na jiném redakčním systému, ale tyhle mi vyhovují více a taky se mi víc líbí.

Přeju příjemný pobyt, a pokud Tě něco zaujme, máš možnost se zeptat, nebo komentovat v pokecu.

Takže……VEJDI